lệnh Archives - Giới Trẻ 24H
USS Carl Vinson – Hàng không mẫu hạm thực thi lệnh thủy táng thi thể Osama Bin Laden

Thứ nhất, Việt Nam đã được chính quyền Donald Trump bảo đảm rằng, họ sẽ tăng cường mối quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ. Việt Nam đã đáp lại bằng cách cho phép tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam lần đầu tiên kể từ Chiến tranh Việt Nam. Thứ hai, Việt Nam hoan…
Giới Trẻ 24H
DMCA.com Protection Status