Liệt sĩ Phạm Ngọc Hùng Archives - Giới Trẻ 24H
60 bức thư gửi từ chiến trường

Gần 50 năm trước có một người cha đã tìm đến nhà văn Nguyễn Công Hoan để mượn ông đặt tên cho cuốn sách lưu lại 60 lá thư của người con trai vừa hy sinh ở chiến trường Tây Nguyên. Người cha tên Phạm Ngọc Xứng (SN 1921) và 60 lá thư chân phương chứa…
Giới Trẻ 24H
DMCA.com Protection Status