Lương nhà nước Archives - Giới Trẻ 24H
Thế hệ 9x chúng con không lười biếng, chẳng dễ dàng, đầy khó khăn và cũng lắm nỗi tuyệt vọng

“Thế hệ bố mẹ có những cuộc chiến diễn ra khắp nơi trên thế giới thì thế hệ của chúng con có những cuộc chiến trên mạng, ngày và đêm, bất kể ngày thường hay lễ và không bao giờ có đình chiến”, tôi nghĩ về cuộc sống của bố mẹ và của chúng tôi.…
Giới Trẻ 24H
DMCA.com Protection Status