Mất bao lâu để có thể tìm hướng đi đúng đắn cho con đường mang tên tình cảm Archives - Giới Trẻ 24H
Mất bao lâu?

Mất bao lâu để quên đi một cuộc tình buồn? *** Ngày Thanh bỏ Miên kết hôn với người khác, cô luôn tự hỏi cô đã làm gì có lỗi để anh phải bỏ rơi cô như thế. Thà như anh ta tỏ rõ thái độ chán chường hay nói cho cô biết tại sao…
Giới Trẻ 24H
DMCA.com Protection Status