Anh! Em là ai?

Khi còn chưa bước chân vào cuộc sống gia đình thực sự, trong tâm tưởng em hai chữ “gia đình”…