Share Via:

Hai cha con ra thăm vườn sau mấy ngày cơn bão đi qua. Cây cối trong vườn xác xơ vì gãy, đổ. Duy chỉ có khóm tre là còn trụ được, mặc dù một số cây non, cành và lá bị lặt trụi. Đứa con chừng 10 tuổi, hỏi người cha:

– Tại sao cây tre nhỏ hơn cũng không cứng bằng cây dừa, cây bàng, cây keo mà nó không gãy? Trong khi những cây kia lại gãy đổ thế kia vậy cha?

cung hay mem

Người cha đáp:

– Nó cứng mà không biết nương mình theo gió nên nó bị sức mạnh của gió bẻ gãy. Cây tre nhỏ nhưng khuất gió; mềm lại dẻo day, bịết oằn lưng nương theo gió mà không bị gãy, hết bão lại đứng thẳng.

Đứa con như chưa phục, co chân đạp vào cây măng non như để kiểm chứng. Kết quả cây măng gãy đôi. Nó lại đạp một cái thật mạnh vào cây tre ngay bên cạnh. Kết cục tre không gãy mà chân đau điếng. Nó lại thắc mắc:

  • Tre cứng chắc hơn măng, sao tre không gãy mà măng lại gãy, thưa cha?

  – Măng gãy là vì non lại thấp nên con mới đạp đầu nó được; trong khi đó con lại đạp vào gốc tre già thì ăn thua gì, chỉ hại đau chân thôi!

  – Đứa trẻ nhíu mày, lẩm bẩm: “Phức tạp quá! Sao lúc đầu cứng lại gãy, mềm dẽo không gãy? Bây giờ mềm lại gãy mà cứng lại không gãy?

Người cha không nói gì, lấy búa chặt hạ ngay cây tre ấy, rồi đáp:  

  – Cứng cũng gãy, non mềm càng dễ gãy. Có điều nên biết cứng hay mềm dẻo đúng đúng chỗ, đúng lúc mà thôi. Chỗ cần mềm dẻo mà cứng quá thì gãy; chỗ cần cứng cáp để chống chọi mà non mềm quá cũng chẳng được.

 Đứa con nhỏ gật gật đầu ra vẻ tâm đắc lắm!

Trà Vinh: 04/01/2018

  Võ Quốc Tuấn

Tham Gia Thảo Luận

avatar
  Theo dõi  
Thông báo về